Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä on Hevosille.fi:n/Topazit Trading henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 25.4.2018  

Viimeisin muutos 25.4.2018


Hevosille.fi/Topazit Trading käsittelee henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.  

Hevosille.fi/Topazit Trading varaa itselleen oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa


Hyväksyt tämän tietosuojaselosteen käyttämällä www.hevosille.fi-verkkosivustoa,  täyttämällä lomakkeen www.hevosille.fi -verkkosivustolla, tilaamalla uutiskijeen tai rekisteröitymällä  käyttäjäksi.Rekisterinpitäjä

Hevosille.fi/Topazit Trading

Y-2253310-7

Sillantaantie 17

23800 LAITILA

040-3565448

Info@hevosille.fi


Rekisterin nimi

Hevosille.fi:n asiakasrekisteri ja  markkinointirekisteri


Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi tilata verkkokaupastamme tavaroita, jos et anna henkilötietojasi.


Henkilötiedot annetaan verkkokaupan kassalla.


Tarvitsemme tiedot, jotta voimme lähettää tilauksesi tai olla yhteydessä sinuun siihen liittyen.


Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus, olet joko tilannut tuotteita verkkokaupastamme tai tilannut uutiskijeen. Jokaisessa uutiskirjeessä on linkki tilauksen perumiseen, jolloin tietosi poistuvat markkinointilistaltamme.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen, yhteydenpito asiakkaisiin, ja markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Rekisterin tietosisältö


Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Nimi

Osoite

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Tilaustiedot

Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot sekä tiedot mahdollista tilaukseen liittyvistä muutoksista , laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.


Markkinointirekisterissä on vain nimi ja sähköpostiosoite.


Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta verkkokaupan kassalla tilauksen yhteydessä tai  www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä (tilaa uustiskirje tai kyselylomake) , sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus, olet joko tilannut tuotteita verkkokaupastamme tai tilannut uutiskirjeen.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Henkilötietojasi vastaanottavat:

- yrityksemme ja sen työntekijät

- maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun*

- kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle

- tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme

- tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme


Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin on sovittu asiakkaan kanssa.


Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


*Tutustu Klarnan tietoturvaselosteeseen, jos kaipaat lisätietoja siitä, miten Klarna käsittelee henkilötietoja. https://www.klarna.com/fi/tietosuoja/


*Verifonen tietosuojaselosteen löydät täältä:  https://www.verifone.com/fi/fi/henkilotietolain-mukainen-tietoseloste


Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.


Verkkosivumme yhteys on ssl-suojattu.

Tulosteet säilytämme lukitusssa kassakaapissa.


Henkilötietojen säilyksen ajat:

 - verkkokaupassa kolmen vuoden ajan ( mm. takuu ja myyjän virhevastuu syistä)

- kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan (kirjanpitolain mukaan tositteet tulee säilyttää vähintään 6 vuotta)

- markkinointirekisterissä, kunnes pyydät poistamaan tiedot (vain nimi ja sähköpostiosoite)


www.hevosille.fi-verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä muille sivustoille . Tällaiset sivustot eivät ole Hevosille.fi:n määräysvallassa eikä Hevosille.fi vastaa niiden sisällöstä. Mikäli käyttäjä vierailee linkitetyllä sivustolla, sivuston käyttö tapahtuu kyseisen sivuston oman tietosuojaselosteen mukaisesti.


Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Sinulla on seuraavat oikeudet:

- oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

- oikeus tietojen oikaisemiseen

- oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)

- oikeus vastustaa käsittelyä

- oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)

- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle


Henkilötietoihin liittyvissä asioissa pyydämme sinua ottamaan yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@hevosille.fi tai puhelimitse 040-3565448


Tarkemmin:

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Rekisteröityneenä asiakkaana voit kirjautua sisään asiakastilillesi ja käydä katsomassa ja muuttamassa tietojasi.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.  Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.


Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.


Oikeus vastustaa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohtaan, kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.


Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.


Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tätä asetusta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.